تایپ انواع تنوین ها، تشدید و اعراب کلمات

 

بنا به درخواست های مکرر کاربران تک بست بر آن شدیم تا آموزشی برای تایپ اعراب کلمات (فتحه،کسره و ضمه) ، تنوین ها،تشدید،ویرگول و ... را در یک مقاله به شما عزیزان آموزش دهیم. با ما همراه باشید.


1.  فتحه : Shift + A 

2. کسره : Shift + D

3. ضمه : Shift + S 

4. تنوین نصب : Shift + Q 

5. تنوین جر : Shift + E 

6. تنوین ضم : Shift + W 

7. تشدید : Shift + F 

8. ویرگول : Shift + T

9. نقطه ویرگول : Shift + Y 

10. کشیده کردن حروف : Shift + J 


لازم به ذکر است که در بعضی کیبردها احتمال تفاوت در جای حروف وجود دارد و کلیدهای بالا برگرفته شده از کیبردهای استاندارد است.


ضمنا اگر در قسمت Run عبارت osk را تایپ کنید، یک صفحه کلید مجازی (Virtual keyboard) اجرا میشود که میتوانید از آن برای شناسایی برخی کاراکترهای دیگر استفاده کنید.