تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

تایپ انواع تنوین ها، تشدید و اعراب کلمات


تایپ انواع تنوین ها، تشدید و اعراب کلمات

 

بنا به درخواست های مکرر کاربران تک بست بر آن شدیم تا آموزشی برای تایپ اعراب کلمات (فتحه،کسره و ضمه) ، تنوین ها،تشدید،ویرگول و ... را در یک مقاله به شما عزیزان آموزش دهیم. با ما همراه باشید.


1.  فتحه : Shift + A 

2. کسره : Shift + D

3. ضمه : Shift + S 

4. تنوین نصب : Shift + Q 

5. تنوین جر : Shift + E 

6. تنوین ضم : Shift + W 

7. تشدید : Shift + F 

8. ویرگول : Shift + T

9. نقطه ویرگول : Shift + Y 

10. کشیده کردن حروف : Shift + J 


لازم به ذکر است که در بعضی کیبردها احتمال تفاوت در جای حروف وجود دارد و کلیدهای بالا برگرفته شده از کیبردهای استاندارد است.


ضمنا اگر در قسمت Run عبارت osk (کوتاه‌شده‌ی عبارت On-Screen Keyboard)را تایپ کنید، یک صفحه کلید مجازی (Virtual keyboard) اجرا میشود که میتوانید از آن برای شناسایی برخی کاراکترهای دیگر استفاده کنید.