تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

YAML چیست؟


 
YAML یک زبان سریال‌سازی داده‌هاست که در ابتدا توسط Clark Evans در سال ۲۰۰۱ ارائه شد. از این زبان مانند زبان XML برای سازماندهی و توصیف اطلاعات استفاده می‌شود.
YAML بر اساس فرمت مشهور دیگری به نام JSON ساخته شده است. همانند زبان پایتون، YAML هم برای مشخص کردن بلاک‌ها از دندانه‌دار کردن استفاده می‌کند.
YAML مخفف بازگشتی عبارت YAML Ain't Markup Language است و به تفاوت های این زبان با زبانی مثل HTML اشاره دارد.
فرمت فایل‌های نوشته شده با این زبان yaml. است.