تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

Mainframe چیست؟


 
یک Mainframe (مین‌فریم) یا Big Iron Computer (کامپیوتر بزرگ آهنی) یک کامپیوتر بزرگ مرکزی با حافظه، فضای ذخیره‌سازی و قدرت پردازشی بیشتر از یک کامپیوتر استاندارد است.
این کامپیوترها معمولا توسط سازمان های بزرگ و دولتی برای افزایش امنیت یا پردازش حجم زیاد داده مانند آمار مشتریان یا مبادلات الکترونیکی استفاده میشوند.
مطمئن بودن و ثبات موجود در این کامپیوترها اجازه ی فعالیت آنها را برای مدت زمان بسیار زیاد فراهم میکند.
مین‌فریم‌های اولیه فضای بسیار زیادی میگرفتند و تلفن‌های هوشمند امروزه قدرت پردازشی بسیار بیشتر و حجم بسیار کمتری دارند.