تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

شبکه کامپیوتری چیست؟


 

در این مقاله قصد داریم تا با بهره گیری از کتاب شبکه های کامپیوتری نوشته آقای "اندرواس.تنن باوم" شما را با مفاهیم ساده شبکه و شبکه های کامپیوتری آشنا کنیم.با ما همراه باشید.

 

شبکه های کامپیوتری : مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل است که با یک تکنولوژِی واحد به هم متصل اند.

اتصال بین کامپیوترها : دو کامپیوتر وقتی به هم متصل اند که بتوانند با هم داده و اطلاعات منتقل کنند.

اینترنت : یک شبکه نیست و شبکه ای است از شبکه ها.

وب : یک سیستم توزیع شده که بر پایه اینترنت کار میکند.

سیستم توزیع شده : مجموعه است از چندین کامپیوتر مستقل که کاربر آن را به صورت یک سیستم واحد و متجانس میبیند.