در این مقاله قصد داریم تا با بهره گیری از کتاب شبکه های کامپیوتری نوشته آقای "اندرواس.تنن باوم" شما را با مفاهیم ساده شبکه و شبکه های کامپیوتری آشنا کنیم.با ما همراه باشید.

 

شبکه های کامپیوتری : مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل است که با یک تکنولوژِی واحد به هم متصل اند.

اتصال بین کامپیوترها : دو کامپیوتر وقتی به هم متصل اند که بتوانند با هم داده و اطلاعات منتقل کنند.

اینترنت : یک شبکه نیست و شبکه ای است از شبکه ها.

وب : یک سیستم توزیع شده که بر پایه اینترنت کار میکند.

سیستم توزیع شده : مجموعه است از چندین کامپیوتر مستقل که کاربر آن را به صورت یک سیستم واحد و متجانس میبیند.