تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

الگوریتم چیست؟


الگوریتم چیست؟

 

واژه ی الگوریتم (Algorithm) که از نام دانشمند ایرانی محمد بن خوارزمی گرفته شده است ، واژه ای آشنا برای مهندسان کامپیوتر و برنامه نویسان است.

پایه و اساس برنامه نویسی الگوریتم است.برنامه نویسی مانند حرف زدن است.همه میتوانند حرف بزنند اما مهم زیبا حرف زدن است.یادگیری الگوریتم باعث می شود که شما زیبا حرف بزنید .

 

تعریف جامع : الگوریتم مجموعه مراحل حل یک مسئله یا انجام یک کار است که یک سری ویژگی دارد.

 

  • شروع و پایان داشته باشد (متناهی باشد) 
  • دقیق باشد (با جزئیات)
  • شفاف باشد (بدون ابهام)
  • مرتب باشد (دارای ترتیب معین)
  • یک خروجی داشته باشد