تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

تست تورینگ چیست؟


تست تورینگ

 

تست تورینگ که برخی اوقات به صورت TT نیز بیان میشود، آزمونی است که توسط آلن تورینگ در سال ۱۹۵۰ منتشر شد.

این آزمون بیان میکند که اگر کامپیوتری توانست در این تست قبول شود، میتوان گفت که قادر به تفکر است.

اجرای این آزمون بدین صورت است که یک انسان به عنوان بازجو به همراه دو کامپیوتر در یک اتاق قرار دارد که یکی از کامپیوترها توسط یک انسان دیگر مدیریت میشود. اگر پس از برقراری ارتباط با کامپیوترها،‌بازجو نتوانست تشخیص دهد که کدام کامپیوتر را یک انسان مدیریت میکند، کامپیوتر در تست تورینگ قبول شده و گفته میشود که هوش انسانی را پیاده سازی کرده است.

لازم به ذکر است که هنوز هیچ کامپیوتری در این آزمون قبول نشده است.