تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

SD Card چیست؟


 

مخفف عبارت Secure Digital Card به معنای کارت دیجیتال امن است. این کارت ها یکی از متداول ترین کارت های حافظه ی الکترونیکی هستند.

تکنولوژی SD توسط بیش از ۴۰۰ برند مختلف و در ۸۰۰۰ مدل شامل دوربین های دیجیتال استفاده میشود و به خاطر کاربرد زیاد به عنوان یک استاندارد صنعتی شناخته میشود.

سه نسخه ی اصلی SD Card ها عبارتند از‌ : 


SD : 32mm x 24mm x 2.1mm

Mini SD : 21.5mm x 20mm x 1.4mm

Micro SD : 15mm x 11mm x 1.0mmآشنایی با مفهموم SD Card SD Card چیست SD Card آشنایی با مفهموم SD Card SD Card چیست SD Card

آشنایی با مفهموم SD Card

SD Card

چیست SD Card