تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

افزایش و کاهش اندازه ی آیکون های دسکتاپ


 

در ویندوز ویستا و نسخه های بعدی ویندوز، هنگامی که در دسکتاپ هستید، کلید ctrl را نگه داشته و چرخ موس خود را بالا یا پایین ببرید.

با این کار اندازه ی همه ی آیکون ها کوچک یا بزرگ میشوند.

وقتی چرخ را به سمت بالا حرکت دهید،‌اندازه آیکون ها افزایش می یابد و هرگاه آن را به سمت پایین حرکت دهید، آیکون ها کوچک میشوند.


اگر از موس استفاده نمیکنید، برای کاهش اندازه، به همراه کلید ctrl از کلید hyphen (یا minus معادل با -) و برای افزایش از کلید plus (معادل با +) استفاده کنید.