تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

آشنایی با مفهموم Abandonware


 

Abandonware یا Abandon warez به نرم افزاری اطلاق میشود که دیگر توسط توسعه دهندگانش، فروخته،‌ توسعه و پشتیبانی نمی شود.


توجه :‌ دانلود و نصب Abandonware غیرقانونی است چراکه این نرم افزارها تحت قانون کپی رایت قرار دارند.آشنایی با مفهموم Abandonware Abandonware چیست Abandonware آشنایی با مفهموم Abandonware Abandonware چیست Abandonware

آشنایی با مفهموم Abandonware

Abandonware

چیست Abandonware