تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

مدرک CCNA چیست؟


 

Cisco یکی از شرکت های مطرح کامپیوتری است که بر محوریت شبکه های کامپیوتری فعالیت میکند. یکی از مدارک معتبر در زمینه ی شبکه های کامپیوتری که توسط این شرکت به داوطلبان داده میشود، CCNA است.

CCNA که مخفف عبارت Cisco Certified Network Associate به معنای متخصص شبکه ی سیسکو است، مدرکی است که گواهی میدهد دارنده ی آن دانش کافی برای مدیریت شبکه های کامپیوتری خانگی و دفاتر کوچک را دارا است.

در عکس بالا معماری سایر مدارک ارائه شده توسط سیسکو را مشاهده میکنید.


مدرک CCNA چیست؟ CCNA چیست؟ CCNA/strong> مدرک CCNA چیست؟ مدرک CCNA مدرک CCNA

مدرک CCNA چیست؟

مدرک CCNA

CCNA چیست؟