تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

واحد گنجایش باتری ها


 

واحد گنجایش باتری ها، میلی‌آمپر‌ساعت، mAH یا milliamp Hour (که آن را به صورت mA x hour نیز عنوان میکنند) است.هر چه مقدار این واحد بیشتر باشد، آن باتری ظرفیت بیشتری برای ذخیره ی شارژ دارا است.

به عنوان مثال یک باتری که دارای ظرفیت ۱۵۰۰ میلی‌آمپر‌ساعت است از باتری ای که ظرفیت ۱۲۵۰ میلی‌آمپر‌ساعت دارد، بیشتر دوام میاورد.