تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

نرم افزار Spreadsheet چیست؟


 

نرم افزارهای صفحه گسترده،‌ Spreadsheet یا Worksheet برای ایجاد فایل‌هایی استفاده میشود که دارای سطر و ستون‌هایی هستند که دارای داده های مرتبط با آن فیلد است.

کارایی بالای نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده به توانایی در محاسبات، مرتب‌سازی و سازمان‌دهی داده ها برمی‌گردد. یکی از قدرت‌هایی که باعث تمایز این نرم‌افزارها میشود، توانایی آنها در استفاده از فرمول های مختلف برای انجام بر روی داده‌های اطلاعاتی است.

یکی از مشهورترین نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده Microsoft Excel است که به طور گسترده در کاربردهای شخصی و سازمانی استفاده میشود. اما جایگزین های مناسبی دیگری نیز وجود دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم:


Google Sheets

LibreOffice

OpenOffice