تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

RDBMS چیست؟RDBMS یا Relational DataBase Management System و در فارسی به معنای سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای که در ابتدا توسط IBM توسعه داده شد، یک پایگاه داده است که داده ها را از طریق جداول و فایل ها سازماندهی میکند.
مثال‌هایی از این نوع پایگاه های داده عبارتند از:‌ SQL Server و MySQL.