تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

کیبرد QWERTY چیست؟


 


کیبرد QWERTY یا Sholes Keyboard توسط Christopher Sholes در سال ۱۸۶۸ به عنوان دستگاه تایپ ثبت اختراع شد.

نامگذاری این کیبرد بر اساس ۵ حرف اول ردیف پایین سطر اعداد انجام شده است و بر اساس ISO 9995 به عنوان کیبرد رسمی کامپیوترها انتخاب شده است.

امروزه متداول ترین کیبردهای موجود در بازار، کیبردهای QWERTY هستند.