تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

چرخاندن عکس توسط CSS


 
چرخاندن یک عکس در یک صفحه وب به راحتی توسط CSS قابل انجام است. برای افزایش استاندارد کدنویسی شما میتوانید یک کلاس تعریف کرده و دستورات مربوط را آنجا تعریف کنید. حال این کلاس را به یک عکس در فایل HTML که توسط تگ img تعریف شده است اعمال کنید.
برای چرخش ۱۸۰ درجه ای یک عکس میتوانید از کد زیر استفاده کنید‌: 

.rotateimg180 {
  -webkit-transform: rotate(180deg);
  -moz-transform: rotate(180deg);
  -ms-transform: rotate(180deg);
  -o-transform: rotate(180deg);
  transform: rotate(180deg);
}

ما از ویژگی transform و تابع rotate برای انجام این کار استفاده کردیم. مقدار آرگومان این تابع را برابر با درجه ی چرخش دلخواه تعیین کنید. حال کافی ست کلاس rotateimg180 را به عنصر موردنظر اضافه کنید.