تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

مقدمه ای بر داده کاوی


 
داده کاوی مفهومی است که در ابتدا زمانی که تجارت ها حجم زیادی از اطلاعات را در پایگاه های داده ذخیره میکردند و اطلاعات مفید و مهمی را از آنها استخراج میکردند، شناخته شد.
data mining روشی جدید و متفاوت است که میتوان آن را تلاش برای کشف مقادیر پنهان از مجموعه های عظیم اطلاعاتی ناشناخته تعریف کرد.
شرکت ها و ارگان های بزرگ از داده کاوی به عنوان یک رویکرد قابل اطمینان برای پیش بینی روندها و رفتارهای آینده ی کسب و کارها استفاده می کنند. این کار به آنها کمک میکند که تصمیم های بهتری را برای موفقیت در تجارت های پیش رو اتخاذ کنند.