تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

کرنل (kernel) چیست؟


 
کلمه ی کرنل (kernel) در زبان انگلیسی به معنای هسته و دانه است.(عکس مطلب هم به همین موضوع اشاره دارد!) اما در دنیای کامپیوتر ماجرا کمی متفاوت است!
وقتی درباره ی سیستم های عامل صحبت میکنیم، کرنل اولین بخش سیستم عامل است که در حافظه بارگذاری میشود. به عنوان مرکز یک سیستم عامل، کرنل باید کوچک و کارا باشد و در قسمتی محافظت شده از حافظه قرار بگیرد تا آن بخش بازنویسی نشود.
کرنل مسئول مدیریت دیسک درایو، مدیریت فایل، مدیریت حافظه و مدیریت پردازنده است.