تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

Yoke چیست؟


 
Yoke یک دستگاه ورودی است که به همراه بازی های کامپیوتری مانند شبیه سازی پرواز استفاده میشود. این سخت افزار به کاربران امکان حرکت به جهات مختلف را با استفاده از جلو یا عقب بردن آن فراهم میکند.
تصویر بالا یک نمونه از دستگاه های یاد شده است که به کامپیوتر متصل میشود و امکانات ذکر شده را مهیا میکند.