تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

سخت افزار (Hardware) چیست؟


 
سخت افزار یا Hardware (به طور مخفف HW) در واقع هر جزء فیزیکی سیستم کامپیوتر است که برد مدار، مدارهای مجتمع یا سایر مولفه های الکترونیکی را دربرمیگیرد.
یک مثال خوب از سخت‌افزار،‌ نمایشگری است که هم‌اکنون از طریق آن مشغول مطالعه ی این صفحه هستید خواه این نمایشگر مانیتور کامپیوتر، تلفن هوشمند یا تبلت باشد.
بدون وجود سخت‌افزار، کامپیوترها وجود نداشتند و نرم‌افزارها قابل استفاده نبودند.