تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

معرفی کلیدهای F1 تا F12


 
کلیدهای Function یا F-Keys در کامپیوترهای شخصی با برچسب‌های F1 تا F12 مشخص میشوند.
این کلیدها اغلب در بالاترین ردیف صفحه‌کلیدهای کامپیوترها قرار دارند و کاربردهای خاصی در سیستم‌های عامل یا نرم‌افزارهای در حال اجرا دارند.
همچنین، استفاده از کلیدهای Alt و Ctrl همزمان با این کلیدها میتواند عملکرد جدیدی را ایجاد کند.
در تعداد زیادی از لپ‌تاپ‌ها کلیدی با عنوان Fn وجود دارد. در واقع، در این کامپیوترها کلیدهای F1 تا F12 معمولا دارای 2 عملکرد هستند. یکی از آنها مثلا کم یا زیاد کردن صدا و یا افزایش یا کاهش روشنایی صفحه است و دیگری همان وظیفه‌ی اصلی کلیدهای F است. برای استفاده از عملکرد اصلی این کلیدها باید همزمان کلید Fn را فشار دهید.