تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

آشنایی با رابط کاربری


 
رابط انسان - کامپیوتر یا رابط کاربری (User Interface یا UI)، توصیفی از هر رابط قابل رویت و دسترسی‌پذیر توسط کاربر است. برای مثال یک رابط کاربری میتوان به رابط کاربری گرافیکی (Graphical User Interface یا GUI) در یک سیستم عامل اشاره کرد که کار با فایل‌ها و نرم‌افزارهای مختلف را برای شما تسهیل میکند.