تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

بررسی اصطلاح FIFO


 
FIFO (بخوانید فیفُ) کوتاه‌شده‌ی عبارت First In, First Out است. FIFO یکی از روش‌های پردازش داده‌هاست که در آن داده‌ای که پیش از سایرین ارسال شده، پیش از سایرین پردازش می‌شود.
ساختمان‌داده‌ای که بر پایه‌ی این روش عمل میکند، صف (Queue) نام دارد. پرینت اسناد، فرآیندهای سیستم‌عامل و درخواست‌های شبکه نمونه‌هایی هستند که از FIFO استفاده می‌کنند.