تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

Sandbox چیست؟


 
یک Sandbox میتواند به معنای یکی از موارد زیر باشد:

۱- در زمینه‌ی امنیت کامپیوتری، یک Sandbox محلی در حافظه است که توسط یک اپلیکیشن یا یک کاربر برای اجرای یک برنامه بدون تاثیرگذاری روی سیستم، طراحی شده است. این شرایط، محیطی بدون ریسک و خطا را برای تست نرم‌افزار توسط توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند.

۲- به طور کلی، یک Sandbox میتواند محلی در یک کامپیوتر، سرویس آنلاین و یا یک شبکه باشد که به افراد اجازه‌ می‌دهد بدون ایجاد هیچ مشکلی به تست و آزمایش بپردازند.