تک بست - دنیای فناوری
Techbest Desktop

مهمترین تگ های HTML


  

قبلا در مقالات آشنایی مقدماتی با زبان HTML‌ و ساختار اصلی یک فایل HTML بطور مقدماتی با اساسی ترین تکنولوژی وب آشنا شدیم.

لیست زیر شامل ۱۰ تگ پرکاربرد زبان نشانه گذاری HTML است.


تگ توضیح مختصر
<a> یک ابرلینک ایجاد میکند و کاربران میتوانند به صفحات دیگر بروند.
<br> خط جاری را میشکند.
<div> یک بخش در صفحه وب ایجاد میکند.
<form> یک بخش تعاملی ایجاد میکند و کاربران میتوانند اطلاعاتی را ارسال کنند.
<h1 to h6> عناوینی را برحسب اهمیت تعیین میکنند.
<html> مرورگر متوجه میشود که سند جاری حاوی HTML است.
<img> عکسی را از یک منبع به نمایش درمی‌آورد.
<p> یک پاراگراف ایجاد میکند.
<script> اسکریپت های سمت کلاینت را تعریف میکند.
<table> یک جدول میسازد.